Anmälan till
WORKSHOP SLÄPP BAGAGET
Två enkla steg till anmälan via


1. Betala in avgiften via Bg 5222-4862

OBS VIKTIGT!
Ange Workshop Släpp Bagaget på inbetalningen!


2. Fyll i dina uppgifter här nedan
efter det att du har betalat in avgiften.

* visar obligatoriska fält